fft99_mf4264783

bddk ile ilgili görsel sonucu

Bankalarca sunulan olanakları ticari amaçlarla kullanarak üçüncü kişilerin fatura tahsilatı, elektronik fon transferi (EFT), havale, hesaba para yatırma, isme para gönderme gibi işlemlerine Fatura Ödeme Merkezi (FÖM) veya benzeri isimler altında aracılık eden kişi ve kuruluşlar tarafından, bu hizmetlerden faydalanacak tüketicilerin suiistimal edilmesi veya dolandırılması tehlikesinin bulunması, bu durumun ise bankalar açısından operasyonel risk oluşturması ve itibar kaybına sebebiyet verebilecek olması dikkate alınarak, oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve bu kapsamda yapılabilecek ticari faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla, Birliğimiz Yönetim Kurulunca, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (t) bendi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tebliğlere uymak zorundadır.” hükmüne dayanılarak, 30.07.2008 tarihli Mesleki Tanzim Kararının yerine geçmek üzere, aşağıdaki düzenlemenin kabulüne karar verilmiştir.

 

FaturaKolay 6493 sayılı kanuna uygun şekilde banka anlaşmalı ve BDDK lisansı almış firma ve kuruluşlarla çalışmaktadır.

Bir Cevap Yazın